Synology

SurveillanceStation-x86_64-9.1.2-10854-58授权补丁-资源工坊-游戏模组资源分享

SurveillanceStation-x86_64-9.1.2-10854-58授权补丁

群晖监控许可证SurveillanceStation-x86_64-9.1.2-10854 58授权补丁 支持DSM7x这个补丁来源于:Github 按照教程在脚本中需要下载其它脚本文件和许可证,由于网络原因会下载失败,特意将补丁下载...